Jak se utváří společenská diskuse o klimatické změně

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra sociologie
Lektoři: doc. Pavel Pospěch, PhD
Studenti: Klára Halouzková - Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Popis:

Studenti se budou zabývat tím, jak se v českých médiích utváří diskuse o klimatické změně. Jaké hodnoty jsou prezentovány a obhajovány, jak se proměňuje role vědy, politiky, jakou roli hraje tenze mezi národním státem a mezinárodním prostředím atd.