Studium variability karyotypu a heterochromatinových sekvencí Trifolium medium

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav experimentální biologie
Lektoři: Mgr. Eliška Macková

Popis:

Rod Trifolium (jetel) patří v současnosti k nejpočetnějším rodům v rámci bobovitých rostlin. Tento rod patří mezi agronomicky důležité plodiny, některé z druhů jsou pěstovány jako významné pícniny a díky své schopnosti fixovat vzdušný dusík v symbióze s hlízkovými bakteriemi je atraktivním z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelnosti agroekosystémů.
Trifolium medium (jetel prostřední) je planě rostoucí vytrvalý druh se zajímavým karyotypem. Tento druh je polyploidní (má více identických sad chromozomů) s variabilním počtem chromozomových sad a variabilním počtem chromozomů. Byly popsány rostliny s šesti chromozomovými sadami (hexaploidní; 2n = 6x = 48), osmi chromozomovými sadami (oktoploidní; 2n = 8x = 64) i deseti chromozomovými sadami (dekaploidní; 2n = 10x = 80). U oktoploidních rostlin T. medium byly v naší laboratoři pomocí fluorescenční in situ hybridizace analyzovány heterochromatinové sekvence (centromery a lokusy ribozomální DNA).
Úkolem studenta bude analyzovat počet chromozomů a heterochromatinové sekvence v preparátech z kořenových špiček 
T. medium pocházejících z různých oblastí České republiky i Evropy.