Skřivan polní v zemědělské krajině na jižní Moravě

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.

Popis:

Ptáci zemědělské krajiny patří mezi organismy nejvíce zasažené intenzivním hospodařením. Přestože je tato aktuální problematika často diskutována, z podmínek střední Evropy existuje jen poměrně málo informací o habitatových preferencích jednotlivých druhů. Cílem práce je stanovení relativní početnosti skřivana polního na polích osetých různými zemědělskými plodinami a analýza změn relativní početnosti během hnízdního období. Protože je skřivan polní druhem, který je v terénu snadno poznatelný, práce nevyžaduje žádné hlubší znalosti. Sběr dat v terénu bude spočívat v opakovaném procházení zvolených tras v polní krajině od dubna do června a zaznamenávání přítomnosti skřivanů na jednotlivých polích osetých různými plodinami. Délka tras, počet sledovaných polí a frekvence kontrol budou záviset na domluvě (čím více polí a kontrol, tím zajímavější data se podaří získat). Doporučuji přihlásit se co nejdříve, aby bylo možné včas naplánovat první jarní kontroly.