Datalogger pro Internet věcí

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D.

Popis:

Student v rámci středoškolské odborné činnosti ve spolupráci s lektorem navhne a realizuje bateriový datalogger pro Internet věcí. Zařízení bude sloužit pro záznam vybraných vstupních dat (teplota, tlak, napětí, atd) a jejich odesání do zvoleného cloudu. Uvažuje se využití některé z technologií LORAWan, SigFox, NB-IoT a případně Wi-Fi. Pro záznam bude sloužit EEPROM pamět, případně microSD karta, jako mikroprocesor bude využit některý z řady AVR. Předpokládá se alespoň elementární znalost programování a elektroniky.