Brněnská přehrada zhodnocení turistické využitelnosti

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: UTOK
Lektoři: prof, Ing. Miloslav Šlezingr, Dr.

Popis:

Základem tématu bude vypracování vlastního pohledu na možnosti rekreačního využití nádrže a jejího okolí, pokusit se vypracovat

 návrhy jak zvýšit atraktivitu dané lokality především pro mladou generaci, ale také zhodnocení současného stavu z pohledu problematiky životního prostředí.