Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Radek Fujdiak, Ph.D.
Studenti: Karolína Podivínská - Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Popis:

Kryptoměny jsou nejspíše jednou z nejznámějších částí moderního fenoménu známého jako blockchain. Nicméně i když díky kryptoměnám je blockchain známý široké veřejnosti, tak jeho aplikační potenciál daleko přesahuje oblast finančnictví. Využití pro blockchain můžeme najít všude tam, kde jednoduchá dohledatelnost, transparentnost a certifikace jsou klíčovými vlastnostmi. Jednou z takových oblastí jsou i inteligentní (mikro) sítě, konkrétně pak obchod s elektřinou. Blockchain přináší k tradičnímu přístupu řešení celé řady výzev, které doposud bránili otevření trhu a například i přímému obchodu s elektřinou např. mezi sousedy. Tato práce tak navazuje na velmi atraktivní a aktuální oblast, kde cílem práce bude nejprve seznámit se s aktuálním stavem oblasti a analyzovat dostupné frameworky pro blockchain. Následně bude proveden výběr vhodných prostředků a vytvořeno testovací prostředí – demonstrátor, kde bude vytvořena infrastruktura od simulované výroby až po věrohodný tržní systém nabídky/poptávky. V neposlední řadě bude provedeno srovnání vybraných frameworků za pomocí benchmarkových testů, bude provedena diskuze dosažených výsledků, bezpečnosti a současných výzev oblasti využití blockchainu pro trh s elektřinou.