Optimalizace metody pro kvantifikaci proteinů akutní fáze pomocí ultra-účinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta/RECETOX
Další údaje o pracovišti: RECETOX
Lektoři: Mgr. Eliska Benešová
Studenti: Matěj Janků - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Popis:

Zánětlivá reakce je odpovědí imunitního systému na infekci nebo poškození tkáně s cílem navodit zpět homeostázu organismu. V místě poškození dochází k sekreci prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, TNF α), které regulují syntézu proteinů akutní fáze v hepatocytech. Mezi proteiny akutní fáze patří např. C-reaktivní protein, sérový amyloid A, α1-antitrypsin nebo α1-kyselý glykoprotein. Robustní, přesná a citlivá metoda pro kvantifikace proteinů akutní fáze je velmi důležitá pro diagnostiku zánětu, například odlišení bakteriálních a virových infekcí.

Cílem práce je optimalizace cílené instrumentální metody pro absolutní kvantifikaci proteinů akutní fáze s využitím moderní a vysoce specifické techniky ultra-účinné kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (UHPLC-MS/MS) pracující v režimu monitorování vybraných reakcí (SRM). Metoda bude následně využita na zpracování vzorků z kohortové studie CELSPAC-TNG (Středoevropská studie rodičů a dětí-Další generace) zabývající se těhotenstvím, porodem dítěte a jeho vývojem.