Motivy studentů středních škol k vyplňování on-line dotazníků

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
Lektoři: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Popis:

On-line sběr dat se stal jedním z hlavních nástrojů současných sociálních věd. Snad každý z nás už někdy viděl nabídku interentového výzkumu v oblasti psychologie, sociologie, politologie či jiného oboru nebo se jej přímo osobně zúčastnil. Řada těchto výzkumů cílí na adolescenty a mladé lidi obecně, on-line prostředí se však velmi rychle proměňuje. Potenciální kanály k distribuci výzev k účasti v internetovém výzkumu se velmi rychle vyvíjí; vznikají nové sociální sítě, mění se chování lidí na internetu. Zároveň není zcela jasné, jaké jsou hlavní motivy mladých lidí k účasti v takovém výzkumu - je jejich motivací sebepoznání, zabavení se ve volném čase či odreagování, altruistická pomoc vědě či svým kamarádům a známým (kteří např. píší diplomovou či seminární práci) nebo něco úplně jiného?

Ačkoliv takové informace o motivech mladých lidí k účasti v on-line výzkumu jsou klíčové z hlediska validity výzkumných zjištění, pro běžného výzkumníka jsou jen obtížně dostupné. Navrhované téma SOČ proto využije synergie výzkumného týmu na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny (IVDMR) disponujícího bohatými zkušenostmi v sociálně-vědním výzkumu, a možností mladého studenta či studentky, pro kterého/kterou je cílová populace snadněji dostupná. Vedoucí tématu zacvičí studenta/studentku v metodě základních statistických analýz i kvalitativním zpracování dat.

Samotný výzkum může být realizovaný nejlépe metodou smíšeného výzkumného designu, tedy kombinací statistických a kvalitativních postupů. Lze očekávat statistiky na úrovni běžných deskriptiv či experimentální manipulace s potenciálními tématy výzkumu a sledování jejich virtuální "návratnosti". Lze očekávat rovněž i rozhovory s jinými studenty a jejich kvalitativní analýzu (zejm. metodou zakotvené teorie). Konkrétní podoba výzkumného tématu bude specifikována ve spolupráci se studentem/studentkou.

Pro studenta/studentku je přínosem předloženého tématu seznámení s postupy statistické i kvalitativní analýzy dat, načerpání znalostí v jedné z oblastí psychologie a rovněž i praktická zkušenost v oblasti psychologického výzkumu.