Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.

Popis:

Téma je zaměřeno na měření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z odpadního skla CRT obrazovek. Vzhledem k technické zastaralosti a nahrazení CRT obrazovek jinými typy zobrazovacích displejů (LCD, LED...) a omezenými možnostmi recyklace CRT obrazovek, se určitý podíl tohoto odpadního skla často dostává na skládky komunálního odpadu, kde se z něj následně mohou uvolňovat škodlivé látky (zejména těžké kovy), které komplikují další nakládání se skládkovými vodami a jsou rizikem pro případné průsaky do okolního prostředí. Příprava a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro skládkové vody.