Studie problematiky odpadního textilu

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.

Popis:

Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice odpadního textilu, a to v podmínkách ČR, EU případně i globálním měřítku. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích (především statistické údaje, informace z evidence odpadů, výkazy a zprávy státní správy apod.) i světových zdrojů (vědeckých publikací). Řešitel provede i specifikaci současných možností recyklace tohoto odpadu, současného stavu v oblasti recyklace textilu a perspektiv do budoucna.