Měření mikroklimatických parametrů ve stáji

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.

Popis:

Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí stáje. Parametry vnitřního prostředí významným způsobem ovlivňují životní podmínky a zdravotní stav zvířat. Řada kategorií zvířat má právními předpisy stanoveny limity parametrů vnitřního prostředí, které by měly být dodržovány. V rámci měřených parametrů se bude jednat o především o teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, teplotu povrchů konstrukcí stáje, orientačně bude měřen i obsah amoniaku ve stájovém ovzduší. Měření bude probíhat ve více dnech (pro srovnání optimálně v zimním a letním období). Pro měření bude využito měřící techniky našeho ústavu (multifunkční zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění; termokamera; měřicí zařízení pro stanovení obsahu amoniaku).