Hlasová a datová komunikace ve ztížených podmínkách

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Popis:

Mobilní telefon nebo vysílačka je v dnešní době standardním a velmi dostupným vybavením pro každého. Je tedy možné velmi levně a jednoduše přenášet hlas, či digitální informace z různých senzorů prostřednictvím Internetu nebo soukromé sítě. Stále však existují situace a prostory, ve kterých tyto běžné prostředky nelze použít. Typickým příkladem může být zatopená jeskyně, ve které potřebují mezi sebou komunikovat speleologové při průzkumu jeskyní, případně je požadavek na přenos informací ze snímačů (hladina, průtok, atp.) z jeskyně ven. Nabízí se řada technických možností, jak takovou komunikaci řešit. Cílem projektu je provedení rešerše možných metod a vybranou metodu použít při teoretickém návrhu a praktické realizaci prototypů dvou stanic, které spolu budou vzájemně komunikovat i pod vodou. Na prakticky realizovaných prototypech bude provedeno měření jejich parametrů (max. vzdálenost, kvalita přenosu, potlačení vlivů prostředí). Pro bezproblémové zvládnutí tohoto projektu se předpokládá zájem o elektroniku a bastlení. Kromě vedení projektu bude k dispozici laboratoř na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, která je vybavená velmi moderní technikou pro stavbu prototypů. Projekt je ale samozřejmě možné z velké části zpracovávat také ve vlastní nebo školní dílně.