Změny koagulogramu při antikoagulační léčbě.

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav: Oddělení klinické hematologie
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: RNDr. Magda Popelová, Ph.D.

Popis:

Antikoagulační léčba je zaměřena na cílenou blokaci aktivace koagulačních faktorů z důvodu zamezení vzniku trombotických příhod. Práce bude zaměřena na výzkum změn hemokoagulačních parametrů v závislosti na podávané antikoagulační terapii. Řešitel se seznámí s teorií, související s hemokoagulací, s laboratorními testy, analyzátory, přípravou vzorků a samotným testováním kagulačních parametrů. Cílem práce bude statistické vyhodnocení míry blokace aktivace koagulačních parametrů po antikoagulační terapii a srovnání s fyziologickými vzorky .