Sušené ovoce a zelenina – zdravé mlsání?

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: MVDr Olga Cwiková, Ph.D.

Popis:

Sušení ovoce a zeleniny patří mezi nejstarší konzervační postupy zajišťující jeho dlouhodobou údržnost. Sušené ovoce a zelenina obsahují stejné zdraví prospěšné látky jako čerstvé, mohou však obsahovat mikroorganismy, které jsou rizikem pro lidské zdraví. V současné době jsou oblíbené různé RAW produkty, které se vyrábějí ze sušeného ovoce. Při nevhodném skladování mohou však tyto výrobky významně poškodit zdraví konzumenta.

Cílem práce je popsat jednotlivé dostupné druhy sušeného ovoce a zeleniny na trhu v ČR ( z hlediska nutriční hodnoty)  a zhodnotit jejich mikrobiologickou kvalitu. Dalším cílem je zjistit, jak může nevhodné skladování ovlivnit kvalitu sušeného ovoce a zeleniny.