Elektrická impedanční tomografie

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D.

Popis:

Elektrická impedanční tomografie je nedestruktivní diagnostická technika, kterou lze použít v řadě oblastí pro zkoumání vnitřní struktury materiálů a např. včasné odhalení trhlin, nebezpečných materiálových změn apod. S EIT se lze také setkat např. v medicíně jako se zobrazovací diagnostickou technikou. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky má dlouholeté zkušenosti se základním i aplikovaným výzkumem v této oblasti a v současné době hledáme do týmu mladého nadějného technika, který by se rád s touto technikou seznámil a pomohl by s vývojem některých částí elektronických obvodů nutných pro získání kvalitního obrazu elektrické impedance. Konkrétně jde o a) přístrojové zesilovače, které by umožnily měření nízkých úrovní napětí (řádově v jednotkách mV), b) fázoměr pro určení fázového posunu dvou harmonických signálů (napětí a proud), c) napěťový a proudový zdroj a další. Pro bezproblémové zvládnutí tohoto projektu se předpokládá zájem o elektroniku a bastlení. Kromě vedení projektu bude k dispozici laboratoř na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, která je vybavená velmi moderní technikou pro stavbu prototypů. Projekt je ale samozřejmě možné z velké části zpracovávat také ve vlastní nebo školní dílně.