Bakterie Neoehrlichia mikurensis v těle klíštěte

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: Mgr. Jaroslav Ondruš
Studenti: Klára Svobodová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Neoehrlichia mikurensis je klíšťaty přenášená bakterie schopná nakazit člověka. V jedincích s oslabenou imunitou je schopná vyvolat neoehrlichiózu, přehlížené onemocnění, jenž je charakteristické horečkami, různými bolestmi a cévními příhodami. V minulém roce náš tým poprvé zjistil, že je Neoehrlíchií infikováno 4.4 % klíšťat téměř po celém území České republiky (125/140 pozitivních lokalit, celkem 13 325 vyšetřených klíšťat), což ji řadí vedle borélií mezi nejčastější klíšťaty přenášené patogeny. Kde se ale Neoehrlíchie nachází v tělech infikovaných klíšťat? Najdeme ji ve slinných žlázách, střevech, Malpighických trubicích nebo ováriích klíšťat? Výzkumu objasňujícího tyto otázky se stane řešitel SOČ součástí.

Při práci na SOČ získá student množství praktických i teoretických znalostí, které dají základ jeho přírodovědnému zaměření a výhodu při následném studiu na vysoké škole. Naučí se sbírat klíšťata v přírodě, seznámí se s krmením klíšťat v laboratoři pomocí techniky in vitro feedingu (bez použití zvířat), naučí se klíšťata také pitvat a samozřejmě detekovat Neoehrlíchie (a jakýkoliv jiný organismus) pomocí jednoduchých metod PCR a elektroforézy. Z teoretických znalostí se kromě anatomie klíšťat a dalších s klíšťaty spojených zajímavostí student naučí, jak psát odborné práce a vše, co s tím souvisí. Tedy kde nalézt vědeckou literaturu, jak ji číst a citovat, a základní zásady a tipy pro tvorbu odborného textu.

Od řešitele neočekávám žádné konkrétní znalosti. Rozhodně ale předpokládám, že bude mít chuť učit se novým věcem a udělá si čas na práci. Za samozřejmost považuji také, že bude chtít pokračovat po maturitě na vysoké škole, kde mu pomohou zkušenosti, které získá u mne. Případná pozdější spolupráce bude možná a vítaná.