Umělá inteligence pro analýzu srdeční činnosti

Instituce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Medicínské signály
Lektoři: Ing. Filip Plešinger, Ph.D.
Studenti: Radka Sedláčková - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Práce bude zaměřená na analýzu srdeční aktivity pomocí vybrané metody umělé inteligence (resp. strojového či hlubokého učení). Studenti se seznámí s postupy pro extrakci dat, s postupy pro výběr vhodné metody umělé inteligence a také s možnostmi jak algoritmus nasadit pro praktické užití. Výsledkem projektu bude program, který bude schopen analyzovat srdeční činnost (široký záběr tématu bude upřesněn podle potřeby).