Prevence rizikového chování adolescentů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Další údaje o pracovišti: Oddělení sociálních věd
Lektoři: Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová

Popis:

Práce má za cíl zaměřit se na vybranou formu rizikového chování (dle preferencí studenta) rozšířeného mezi adolescenty (kouření, užívání drog, alkohol, rizikové sexuální chování, vandalismus, antisociální chování ad.), zmapovat jejich výskyt např. na vybrané škole a na základě zjištěných dat vytvořit praktickou preventivní aktivitu, která by byla dle autora nejvíce účinná ve sledované populaci.