Rádiově komunikující roboti

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: prof. Ing. Roman Maršálek
Studenti: Roman Grufík - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Robot Otto je jedním z populárních prostředků při výuce programování. Je vybaven základními senzory a je možné jej ovládat z aplikace v prostředí Android. Cílem práce je umožnit spojení několika (například tří) takových robotů do bezdrátové rádiové sítě tak, aby spolu vzájemně komunikovali a mohli si bezdrátově předávat krátké zprávy. Jeden z robotů (šéf skupiny) by také měl být vybaven dopplerovským radarem, který  umožní skupině robotů včas detekovat a reagovat na směr pohybu okolních objektů.

Student by měl být schopen sestavit robotka dle zadaného návodu a mít základy (nebo motivaci se naučit) programování, např. ve Scratchi, Arduinu atp.