Solární články s aktivní vrstvou perovskitu

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Laboratoř organické elektroniky a fotoniky
Lektoři: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Popis:

Práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci perovskitových materiálů. Tyto materiály jsou v současné době využívány především k přípravě fotovoltaických článků s poměrně vysokou účinnosti přeměny sluneční energie (více jak 20 %). Student se tak naučí připravovat velmi tenké vrstvy perovskitů (řádově stovky nanometrů) ve struktuře fotovoltaického článku s velkým důrazem na homogenitu připravovaných vrstev. Dále se seznámí s metodami elektrické a optické charakterizace. Výsledkem práce bude funkční fotovoltaický článek.