Izolace a identifikace hlavní obsahové látky v česnáčku lékařském

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: ÚPL
Lektoři: Doc Renata Kubínová, Ph.D.
Studenti: Adéla Plavcová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Česnáček lékařský (Alliaria petiolata) je rostlina hojně rostoucí v Evropě a u nás se vyskytuje běžně v zahradách, na loukách, podél cest a chodníků. Jde o tradiční léčivou rostlinu, která se používá zejména pro svoje protizánětlivé a hojivé účinky zevně na špatně se hojící rány, vnitřně na záněty močových nebo dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že jde o čeleď Brassicaceae, v literatuře najdeme zejména informace o obsahu hořčičiných silic, které jsou pro tuto čeleď typické.

Práce studenta bude zahrnovat sběr rostlinného materiálu, přípravu vodného výluhu a následně jeho analýzu pomocí moderní analytické metody - vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Předpokládá se dále separace obsahových látek do méně polárního rozpouštědla a následně izolace hlavní látky pomocí preparativní chromatografie. U izolované látky bude provedena její identifikace pomocí spektrálních metod dostupných na Ústavu přírodních léčiv.

V poslední fázi bude u identifikované látky provedeno testování biologické aktivity, zahrnující inhibici prozánětlivého mediátoru ze skupiny reaktivních forem kyslíku a dusíku.