Folklor a folklorní hnutí v současnosti

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D.

Popis:

Motivace k zapojení do folklorního hnutí, inspirace k činnosti, inspirace pro současnou tvorbu folklorních souborů