Elektroanalýza fyziologicky významných purinů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav chemie
Lektoři: Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Studenti: Vojtěch Šlampa - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Sledování obsahu purinů v potravinách je velmi důležité, neboť jejich nadbytek v organismech může způsobit zvýšenou produkci kyseliny močové (hyperurikémie). Ta pak v kloubních tkáních tvoří krystalky, které jsou příčinou bolestí a otoků kloubů (dna – pakostice, podagra či arthritis urica). Úspěšná léčba tohoto bolestivého onemocnění je podmíněna změnou jídelníčku. Které potraviny je nutné zcela vynechat nebo omezit? Je třeba se vyhnout potravinám, které obsahují více než 50 mg purinů na 100 g a sem patří zejména masa všeho druhu, včetně vnitřností a ryb. Lékaři označují za jednu z hlavních příčin hyperurikémie vysoký obsah hypoxanthinu (6-oxopurin, HPX), měnícího se na xanthin (3,7-dihydropurin-2,6-dion, XA) a nakonec na kyselinu močovou (2,6,8-trioxypurin, uric acid - UA). Náš poslední výzkum ukázal, že oxidační procesy purinů lze s dobrou reprodukovatelností sledovat na různých grafitových elektrodách, např. pyrolytickém grafitu, na polymerní pentelkové grafitové elektrodě (pPeGE – polymer Pencil Graphite Electrode) nebo na tištěné grafitové elektrodě (SPGE – Screen Printed Graphite Electrode). Potom takové elektroanalytické stanovení může být nejen rychlé, ale i velmi levné a aplikovatelné přímo v terénu či v provozní lince potravinářského průmyslu. Cílem práce je stanovení HXA, XA a UA na grafitových elektrodách. Kde bude analýza hypoxanthinu nejcitlivější? Jaký bude detekční limit (LOD – Limit of Detection)? Bude tento LOD dostatečný pro sledování obsahu purinu v potravinách? S odpovědí na Vás čeká nabízený projekt. Navíc, můžete se dozvědět, že s metabolismem purinů nesouvisí jen výše uvedená nemoc, ale i další onemocnění spojená s hypertenzí, obezitou, diabetes mellitus (cukrovka), se srdečními a ledvinovými chorobami.