Hodnocení expozice chemických látkek v lidské populaci

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Lektoři: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Studenti: Kateřina Králíková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

V projektu se bude student/ka věnovat praktickému využití metod hodnocení vlivu chemických látek na možné biomarkery expozice či biomarkery efektu po proběhlé expozici. Práce bude rozdělena na praktickou laboratorní práci a část věnovanou interpretaci výsledků.