Zajímavá využití algebraické teorie čísel

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Tomáš Perutka
Studenti: Zdeněk Pezlar - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Práce představí základní pojmy a výsledky klasické algebraické teorie čísel a prezentuje některé z jejích aplikací na problémy, které jsou elementárními metodami buď neřešitelné, nebo řešitelné velmi obtížně. Autor textu se zaměří především na alespoň jedno z následujících témat: 1) zákon kvadratické reciprocity a jeho možná zobecnění, 2) řešení diofantických rovnic rozkladem na prvoideály číselných těles.