Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.
Studenti: Daniel Geržičák - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

V současné době lze v oblasti komunikačních technologií sledovat nasazování nových, nízkovýkonových zařízení pro přenos dat od měřicích zařízení směrem ke vzdálenému serveru. Tento koncept je označován jako Internet věcí (Internet of Things; IoT) a uvažované komunikační technologie jsou pak označované jako LPWA (Low Power Wide Area). Mezi tyto technologie lze zařadit i v nedávné době standardizovanou technologii Narrowband IoT. V rámci práce se student seznámí s návrhem nízkovýkonového zařízení, které bude v první části práce vyrobeno. Následně student provede oživení zařízení, implementaci jednotlivých funkcí (zasílání dat, přechod do režimu snížené spotřeby) a jako poslední krok i praktické měření funkčnosti celého zařízení.