Komunikační systémy 5G: Revoluce v podobě virtuální reality

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Popis:

V současné době využívané komunikační systémy 4. generace, označované jako mobilní sítě LTE/LTE-A, nebudou z dlouhodobého hlediska schopné uspokojit požadavky na přenos dat v následujících letech. Z tohoto důvodu jsou již ve vývoji a prvotním nasazení komunikační systémy 5G NR (New Radio). Zásadní odlišností v rámci systémů 5. generace je využití frekvenčního pásma nad 6 GHz, které umožňuje vysokorychlostní přenosy dat na omezenou komunikační vzdálenost. Zde dochází k opravdové inovaci, která dělá z 5G revoluční technologii umožňující rozvoj v mnoha oblastech např. rozšířená či virtuální realita. Hlavním cílem této práce bude nastudování klíčových požadavků pro bezdrátový přenos dat v rámci scénářů virtuální či rozšířené reality. Praktický výstup práce bude reprezentován sestavením testovacího pracoviště pro komunikační systémy nové generace tj., 5G.