Vliv mikrovlnného ohřevu na uvolňování esterů kyseliny ftalové

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Marcela Jandlová
Studenti: Eva Šebestová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Výskyt esterů kyseliny ftalové je stále aktuální. Estery kyseliny ftalové vykazují jak akutní tak i chronickou toxicitu. Estery kyseliny ftalové se používají jako změkčovadla plastů, nejsou chemicky vázané do struktury polymerních molekul, proto se mohou uvolňovat do okolního prostředí, kterým může být i potravina. Estery kyseliny ftalové se nachází i v plastových miskách, určených pro mikrovlnný ohřev potravin. Záhřev však zvyšuje uvolňování esterů kyseliny ftalové. Budou estery kyseliny ftalové při záhřevu přecházet z plastové misky určené pro mikrovlnný ohřev do modelové potraviny? V jakém množství? Představuje toto množství v potravině zdravotní riziko? To bude zodpovězeno...

Úkolem tedy bude zanalyzovat plastové misky určené pro mikrovlnný ohřev a zkoumat vliv mikrovlnného záhřevu, s různými variantami výkonu a času, na uvolňování esterů kyseliny ftalové do modelové potraviny.

Student si osvojí práci v chemické laboratoři od přípravy vzorků až po samotné stanovení na vysokoúčinné kapalinové chromatografii.