Hydroekologický monitoring vodního toku

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Studenti: Jan Klanica - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Na vybraném vodním toku bude proveden monitoring hydromorfologických ukazatelů pomocí metodiky HEM - Metodika monitoringu hydromorfologických ukazatelů ekologické kvality vodních toků. Následně proběhně vyhodnocení monitoringu a mohou být navrženy vhodné revitalizační opatření pro zlepšení stavu vybraného vodního toku.