Izolace bakteriofágů pro terapeutické využití z povrchových vod

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav experimentální biologie
Lektoři: Ivana Mašlaňová, Ph.D.

Popis:

Bakteriofágy jsou viry, jejichž hostiteli jsou mikroorganismy ze skupiny bakterií. Značně ovlivňují skladbu přirozených bakteriálních populací i evoluci mikroorganismů. Mají proto praktický význam v biotechnologiích, zdravotnictví, zemědělství i průmyslu. Snahou je izolovat nové bakteriofágy s širokým rozmezím hostitele a lytickým účinkem. Cílem práce bude izolace nových bakteriofágů z brněnských říčních vod prostřednictvím mikrobiologických technik a jejich základní charakterizace. Součástí práce bude také zpracování rešerše o aplikačním využití bakteriofágů.