Děti a jejich volný čas

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Popis:

Na základě rozhovorů a pozorování s dětmi v kategorii 2-14 let sledování současných forem trávení volného času, zastoupení kolektivních her a zábav, nové způsoby komunikace.