Slavnosti v éře komunismu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Popis:

Vzpomínky pamětníků (přímých účastníků) na tradiční i zcela nové slavnosti (lampiónový průvod, 1. máj, MDŽ) v životě města či vesnice od 50. do 80. let 20. století, pamětníci mohou být z řad aktivních účastníků-organizátorů, tak i z řad pasivně se účastnících osob.