Mládežnické organizace za komunismu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav evropské etnologie
Lektoři: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Popis:

Mládežnické organizace za komunismu (vzpomínky pamětníka na různé typy mládežnických organizací (Pionýr, SSM, sportovní či jiné volnočasové organizace - např. turistické a sportovní oddíly apod.).