Indoor lokalizace s využití sítí Internet of Things

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

Popis:

V mnoha aplikacích pro tzv. Smart Buildings je možnost lokalizace a sledování objektů velmi důležitá a poskytuje uživatelům „znalost svého okolí“. Taková informace může být využívána pro vývoj a zlepšování efektivity na pracovištích, ve firmách, v obchodech, a mnoha dalších místech. Systémy GPS (Global Positioning System) poskytují přesnost lokalizace přibližně do pěti metrů, mohou být snadno implementovány a používány ve venkovních prostředích. Vzhledem k tomu, že satelitní navigaci GPS není možné používat uvnitř budov, jsou hledány jiné bezdrátové mechanizmy, jak přesnou polohu objektů specifikovat. V oblasti IoT se využívá celá řada bezdrátových sítí. Mezi ty nejběžnější patří WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE) a Zigbee.

Úkolem studenta bude navrhnout, sestavit, otestovat a zhodnotit základní bezdrátové sítě pro využití indoor lokalizace s využitím charakteristiky úrovně přijatého signálu RSSI (Received Signal Strength Indication). Pro sestavení experimentálního měření budou využity moduly Arduino Uno, Xbee, BLE, Raspbery Pi, Wifi, LoRaWAN a dostupné knihovny pro komunikaci s těmito moduly. Mezi zkoumané parametry bude především zahrnuta přesnost lokalizace, spotřeba energie modulů a složitost implementovaných algoritmů.