Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?)

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Ústav archeologie a muzeologie
Lektoři: Peter Tóth, PhD.

Popis:

Práce se bude skládat z teoretické a experimentální části. V teoretické části se student seznámí s metodami, pomocí kterých pravěké obyvatelstvo získávalo kuchyňskou sůl (NaCl). Tyto metody si bude moci student vyzkoušet a ověřit v praxi v podobě několika experimentů, které se budou konat pod dohledem školitele na půdě vědeckovýzkumné archeologické stanice Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kterou je známá archeologická lokalita Těšetice-Kyjovice.

Kromě nových vědomostí získá student také jedinečné zážitky a možnost zažít kouzlo pravěké kuchyně.