Vyhledání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Milan Geršl, Ph.D.
Studenti: Hana Koryčánková - Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc

Popis:

Jak souvisí minerální voda s bilancí vody v krajině? Jak minerální vodu vyhledávat? A jaká je souvislost nejhlubší jeskyně světa a významných lázní? Hranický kras je jediným hydrotermálním krasem s výskyty teplé minerální vody (kyselky) v České republice. Do popředí zájmu se v poslední době dostává díky Hranické propasti, která se nově stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Hranická propast, ale i další jeskyně Hranického krasu jsou vyplněny teplou minerální vodou. Jedná se o stejnou vodu, která je využívána v nedalekých lázních k léčebným kůrám. Od středověku jsou známy také přirozené vývěry těchto vod v okolí lázní, ale i přímo v řečišti řeky Bečvy. Dodnes však tyto vývěry nejsou jednoznačně lokalizovány a zdokumentovány. Vzhledem ke specifickým vlastnostem kyselky (vysoká teplota, vysoká mineralizace) lze tyto vývěry snadno identifikovat i terénním měřením. Tím se tato práce stává vhodnou pro středoškolskou úroveň zájemce, které obohatí o užitečné vědomosti z chemie, fyzikální chemie, ale i geografie a historie lázeňství na Moravě.