Postav si svého prvního robota!

Instituce: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Robotárna
Lektoři: Mgr. Miroslav Burda
Studenti: Tomáš Vavrinec - SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Popis:

Výuka robotiky, ať už  zájmová nebo ve škole, se potýká s velkým problémem: ve standardním provedení trvá příliš dlouho, než jsou  žáci schopni si sami postavit fungující zařízení. To je velmi demotivující a ze zájemců po roce zbývá třeba čtvrtina. Cílem práce je navrhnout, postavit a vyzkoušet s různými věkovými skupinami sadu robotů-hraček od extrémně jednoduché přes přiměřené až po poměrně obtížné, kdy si žáci prvního "robota" postaví tak rychle, aby se výše uvedený demotivující efekt neprojevil, třeba i za dvě odpoledne. Další "roboti" potom budou přibývat tak, aby se rozvíjely žákovy znalosti a dovednosti a motivace zůstala zachována.