Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie
Lektoři: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.

Popis:

Z recentní literatury vyplývá, že pentamethiniové soli mohou hrát důležitou roli v ovlivnění migračního potenciálu nádorových buněk. Tato práce bude zaměřena na testováná některých forem pentamethiniových solí na nádorové buňky a bude hodnocen jejich cytotoxický účinek (pomocí MTT testu) a dále migrastatický účinek (pomocí scratch testu).