Holografie a její využití pro přesná měření

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Ing. Peter Barcík, Ph.D.
Studenti: David Nekvapil - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude seznámit se se základními principy holografie a digitální holografie a prozkoumat metody přesného měření objektů holografickou metodou.  Bezkontaktní měření holografickou metodou umožňuje dosáhnout přesnosti v řádu několik mikrometrů.  Práce bude obsahovat popis jednotlivých metod pořizování hologramů a možnosti uplatnění takového měření v praxi.  V rámci práce se student zaměří na jednotlivé části holografického pracoviště, kriticky posoudí požadavky kladené na jejich parametry a navrhne jejich uspořádání.  V další části práce prozkoumá možnosti pořizování a rekonstrukce hologramů. V poslední části práce student pojedná o vyhodnocování informací zaznamenaných na hologramu.