Detekce signálních proteinů v buňkách mléčné žlázy

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Popis:

Molekulární mechanismy, které řídí buněčné dělení, migraci a diferenciaci, jsou nezbytné pro správný vývoj mléčné žlázy. Pokud jsou tyto řídící mechanismy narušeny, buňky ztrácí vedení a místo správného vývoje dochází ke vzniku nemocí, včetně rakoviny. Abychom pochopili, jak takové změny regulace buněčných procesů vedou ke vzniku rakoviny prsu, nejprve studujeme tyto procesy v normálním vývoji mléčné žlázy.

Nositelem funkce v téměř všech buněčných dějích jsou proteiny. Jsou to kupříkladu receptory (např. PDGFRA) nebo jaderné transkripční faktory (např. P-STAT). Důležitá je nejen přítomnost určitých proteinů v buňce, ale i jejich množství, a především jejich správná lokalizace. Abychom ale mohli odlišit nesprávné rozložení proteinů ve tkáni nemoci, musíme nejprve určit, kde se se vyskytují přirozeně. Proto cílem projektu bude systematicky značit a zaznamenávat lokalizaci řady proteinů, důležitých pro funkci mléčné žlázy a proteinů, které jsou známy pro svou roli v nádorech prsu.

Pomocí moderních imunologických technik bude student/ka různé proteiny, jeden po druhém, označovat specifickými protilátkami ve tkání mléčné žlázy a na mikroskopu poté bude snímat jejich lokalizaci. Naučí se rozlišovat mezi lokalizací v různých částech jednotlivé buňky, ale i v rámci celé tkáně. Je protein přirozeně přítomný v buňkách epitelu, v cévách, nebo v okolních tukových buňkách? To vše nám může pomoci při zkoumání takového proteinu v kontextu nádoru prsu.

Kromě imunohistochemického barvení a snímání na mikroskopu se student/ka naučí obrázky z mikroskopu profesionálně zpracovávat a analyzovat. Dále bude součástí projektu práce s odborným textem a vyhledávání informací o všech proteinech, které budeme značit. Na závěr budou výsledky práce zveřejněny, aby byly informace o lokalizaci proteinů, které získáme, volně dostupné pro širokou vědeckou veřejnost.

Co očekáváme?

- Základní (SŠ) znalost buněčné biologie.
- Počítačovou dovednost a vlastní počítač – pro práci s výslednými daty „na doma“. 
- Pracovitost, píli, ochotu se učit a poznávat nové věci, samostatnost, zručnost, spolehlivost.
- Pravidelnou návštěvu naší laboratoře (pár hodin týdně).
- Schopnost číst texty v AJ.

Co nabízíme?

- Osobní přístup, radu a podporu při řešení projektu na bázi pravidelných setkání se školitelkou.
- Podporu při psaní SOČ a prezentování výsledků (od školního po mezinárodní kolo).
- Zkušenost s prací v moderní laboratoři na vysoce aktuálním a atraktivním tématu.
- Práci v příjemném prostředí sympatického a přátelského vědeckého kolektivu.
- Možnost na práci navázat, staneš-li se studentem MU.