Využití mykorhizy při množení ovocných dřevin

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta zahradnická
Další údaje o pracovišti: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Lektoři: Radoslav Vlk, Ph. D.

Popis:

Mykorhiza je zajímavý a nedoceněný symbiotický vztah mezi houbou a rostlinou. Student si sám založí experiment a bude sledovat a vyhodnocovat vizuálně a také s pomocí laboratorní techniky různé růstové parametry. Experiment - založení výsadby řízkovanců rybízu ve dvou variantách (1. varianta - 30 rostlin s pěstitelským substrátem obohaceným o mykorhizní houby; 2. varianta substrát bez mykorhizy). Následné umístění řízkovanců na experimentální plochu na pracovišti školitele (kampus Brno - Černá Pole). Během vegetace v týdenních intervalech - měření obsahu chlorofylu v listech, měření elektrické kapacity kořene, na konci vegetace - laboratorní detekce na přítomnost mykorhizních struktur na kořenech rostlin včetně hodnocení růstových parametrů - velikost rostliny, délka přírustků, sušina kořenů).