Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení klinické hematologie
Lektoři: Mgr. Lucie Haklová
Studenti: Monika Procházková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Využití moderní technologie fluorescenční průtokové cytometrie vede k rychlému a citlivému rozpoznání jednotlivých typů bílých krvinek v lidské krvi. Tyto hodnoty následně slouží ke sledování zdravotního stavu a účinku léčby u pacientů. Student se seznámí s chodem analyzátoru na Oddělení klinické hematologie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Seznámí se s výhodami přístrojového stanovení oproti manuálnímu mikroskopickému stanovení. Student se zaměří na využití nového parametru IG, který má podat informaci o vyplavování nezralých buněk do periferní krve. Student stráví přibližně 4 hodiny týdně v laboratoři. Předpokladem jsou znalosti z biologie, s důrazem na biologii člověka.