Analýza parametrů cévního řečiště na sítnici

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis:

Téma se zabývá problematikou analýzy video snímků sítnice pro účely diagnostiky očních onemocnění. Řešitel bude mít za úkol seznámit se s principy snímání sítnice pomocí experimentálního video oftalmoskopu a s vlastnostmi tímto zařízením pořízených obrazových dat. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti digitálních metod zpracování obrazu a zejména se zaměřit na metody segmentace a spektrální analýzy. Jako data pro analýzu budou sloužit video záznamy sítnice pacientů se zeleným zákalem a zdravých osob. Student by měl vybranou metodu prakticky realizovat ve vybraném programovém prostředí za účelem analýzy tepenné a spontánní žilní pulzace. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.