Bezkontaktní snímání tepové frekvence

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.
Studenti: František Kalod - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Téma se zabývá bezkontaktním snímáním vitálních parametrů člověka pomocí video kamery. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody bezkontaktního snímání tepové frekvence. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti digitálních metod zpracování obrazu. Předmětem další práce bude praktická realizace vybrané metody pro automatický odhad tepové frekvence z video snímků obličeje pořízených digitální video kamerou za různých snímacích podmínek. Realizace metody bude probíhat ve vybraném programovacím prostředí. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti. Řešitel bude moct využívat odborné a technické zázemí pracoviště školitele.