Hýbeme se dost při běžných denních činnostech?

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sportovních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra kineziologie
Lektoři: Ing., Mgr. Jana Juříková, Ph. D.

Popis:

Cílem práce bude zjistit, kolik kroků udělá člověk při běžných denních činnostech a kolik při různých činnostech spálí kalorií. K řešení tohoto úkolu bude mít student k zapůjčení kalorimetr z fakulty sportovních studií.