Experimentální lineární výkonový nízkofrekvenční řízený zdroj

Instituce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Vlastimil Vondra, Dr.

Popis:

Experimentální lineární výkonový nízkofrekvenční řízený zdroj proudu a napětí je určen pro měřicí účely - zejména pro napájení velkých magnetických cívek pro generování magnetických polí. Pracovní rozsah frekvencí je požadován od 0 Hz do 100 Hz, rozsah výstupních napětí min. +/-30 V a rozsah výstupních proudů min. +/- 5A. Režim práce bude zdroj proudu řízený napětím nebo zdroj napětí řízený napětím. Zařízení musí být schopné trvalého nepřerušovaného provozu. Práce předpokládá rozbor požadavků, návrh koncepce, návrh možných zapojení a jejich rozbor, výběr zapojení, realizaci zapojení, návrh mechanické konstrukce včetně její realizace (s vyžitím možností realizace v ústavních dílnách dle zadání), celkové sestavení, oživení, ověření požadovaných parametrů zařízení a vypracování závěrečné práce. Úspěšnou realizací projektu si student prohloubí znalosti v oboru elektrotechnika, elektronika a získá vhled do postupů návrhu a vývoje měřicí techniky.