Úspěchy kosmonautiky aneb proč musela zahynout Lajka?

Instituce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Popis:

Kosmonautika nepochybně dosáhla řady úspěchů, které je třeba si v současnosti připomínat. Nejde jen o samotný obor kosmonautiky, ale i souvislosti, ve kterých byly úspěchy dosahovány. Jedním ze znaků kosmonautiky 2. poloviny 20. století bylo soupeření Spojených států amerických s tehdejším Svazem sovětských socialistických republik (SSSR) o to, kdo bude rychlejší, dříve jaký typ kosmické lodě vypustí, jako první dosáhne Měsíce apod. Zejména v SSSR mělo být prvenství dosaženo za každou cenu. Na sklonku roku 2017 uplynulo 60 let od okamžiku, kdy byla v SSSR vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země první umělá družice s živým tvorem na palubě - psem Lajkou. Nepochybně šlo o výsledek technického pokroku. Byl však výrazně ideologicky zneužitý. Sovětská věda musela (!) za všech okolností ukázat svoje "přednosti". I přesto, že si v této době nedokázala poradit s bezproblémovým návratem družice na Zemi. Při sestupu do zemské atmosféry se družice zahřívala natolik, že cokoli živého muselo zemřít. Přesto se v soudobém tisku, včetně československého, tvrdilo, že je vše dostatečně zajištěno. "Sovětský člověk" již údajně ovládí přírodu a techniku. Úkolem projektu je popsat okolnosti, jež vedly k vypuštění družice se psem Lajkou, a současně analyzovat zprávy československého tisku o jeho přípravě, průběhu a výsledcích.

Cílem práce SOČ je na konkrétním příkladu ukázat, jakých výsledků bylo v kosmonautice ve své době reálně dosaženo, a současně, jak pracovala tehdejší propaganda a ideologie a nakolik se využívali či zneužívali živí tvorové pro tvrzení o jedinečnosti.

Materiál, jenž je třeba zpracovávat: knihy o době, kdy byla družice s Lajkou vypuštěna, soudobý denní tisk a dobové odborné časopisy se zaměřením na kosmonautiku

Instituce, v nichž lze materiál dohledat: Moravská zemská knihovna, Knihovna Filozofickíé fakulty Masarykovy univerzity.