Kapacita vodních toků ve vztahu k samočištění vody

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Mgr. Ondřej Mikulka

Popis:

Tato středoškolská odborná činnost má za úkol porovnat kapacitu vodních toků od přirozených po silně regulované. Vodní toky mají v různé míře schopnost samočištění vody, které se děje především prostřednictvím mikrofilmů na dnových štěrkových sedimentech v toku. V případě regulací vodních toků, konkrétně narovnáním, zůžením či betonováním, se kapacita pro samočištění snižuje. Smyslem práce je kvantifikovat potencionální plochu se schopností samočištění u nejméně třech vodních toků s odlišným zásahem do charakteru koryta (přírodní, zčásti regulované, regulované). Nedílnou součástí bude hrubé vyhodnocení potenciálu pro vodní hospodářství, především ve vztahu k finančním nákladům na čištění vody. Práce vyžaduje jednorázový terénní odběr vzorků, jednoduché laboratorní analýzy, základní matematické úkony a vypracování literárního přehledu.