Sledování vlivu stříbrných nanočástic na klíční a hydroponicky kultivované kukuřice

Instituce: Prevention Medicals s.r.o.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení výzkumu a vývoje, Biology Park, Brno-Bohunice
Lektoři: Prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA
Studenti: Hana Olivová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Nanotechnologie jsou multidisciplinárním oborem, který nachází svoje uplatnění napříč různými odvětvími. Nanočástice (NPs) jsou přidávány do materiálů za účelem zlepšení chemicko-fyzikálních vlastností.  S rozvíjejícími a hojně používanými nanotechnologickými přístupy se nabízí otázka řešení problematiky pohybu a odbourávání NPs v životním prostředí.

NPs lze připravit mnohými metodami. Nejběžnější postup přípravy představuje chemická syntéza, díky které lze získat uniformní NPs. V poslední době je velmi diskutovaným tématem zelená syntéza NPs. Zelená syntéza využívá enzymů, rostlinných extraktů a živých organismů. Vykazuje nižší náklady, je šetrná k životnímu prostředí a není potřeba používat vysoký tlak a teplotu. Za použití zelené syntézy lze připravit rozsáhlé spektrum modifikovaných NPs, které na svém povrchu obsahují vázané biomolekuly obsažené v extraktech. Extrakty plní v zelené syntéze roli redukčních činidel.

Cílem práce je připravit pomocí dvou syntetických metod (zelená a chemická syntéza) AgNPs. Pří řešení práce proběhne výzkum biosyntézy AgNPs Zea mays. Bude navrhnut optimální postup purifikace připravených AgNPs. AgNPs budou detailně studovány biofyzikálními metodami (spektrální, mikroskopické, elektrochemické). Předpokládáme následné sledování toxicity připravených AgNPs na Zea mays.

Pracovní harmonogram: a) seznámení s problematikou, studium literatury, příprava krátké rešerše (duben, květen 2019); b) návrh a provedení experimentu Toxicita AgNPs připravených zelenou syntézou (červen, červenec 2019); c) vyhodnocení získaných dat experimentu Toxicita AgNPs připravených zelenou syntézou (srpen 2019); d) návrh a provedení experimentu Toxicita AgNPs připravených chemickou syntézou (září 2019); e) vyhodnocení získaných dat experimentu Toxicita AgNPs připravených chemickou syntézou (září 2019); f) návrh a provedení experimentu Biosyntéza AgNPs Zea mays (říjen 2019); f) vyhodnocení získaných dat experimentu Biosyntéza AgNPs Zea mays (říjen 2019); h) prezentace výsledků na semináři a vybrané odborné konferenci (listopad 2019); i) sumarizace dat a psaní práce (prosinec, leden 2020); j) odevzdání práce (únor 2020).