Farmaceuticky významné biopolymery

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Ústav fyzikální a spotřební chemie
Lektoři: Ing. Andrea Hurčíková, PhD.
Studenti: Lucie Hrbová - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Student bude pracovat v laboratoři Biokoloidů na Fakultě chemické, Vysoké učení technické v Brně. Student sepíše rešerši o dané problematice a naučí se obsluhovat densitometr DSA 5000M. Praktická část bude spočívat v přípravě vzorků  o různých koncentracích a změření ultrazvukové rychlosti a hustoty. Následné student zpracuje data a vypočítá stlačitelnosti. Řešitel by strávil v laboratoři 6-8 hodin týdně.